Datum stránky: 15.4.2014

VYMALUJ SI VIMPERK

V úterý 15.4. byly v Městské knihovně slavnostně pokřtěny nové vimperské omalovánky „Vymaluj si Vimperk“. Křtu se ujaly místostarostka Ing. Jaroslava Martanová a autorka kreseb paní Jarmila Kůsová. Omalovánky tvoří celkem 11 obrázků, které představují řemesla, povolání a činnosti úzce spjaté s městem Vimperk (knihtisk, sklářství, Zlatá stezka, atd.). Každý obrázek je také doplněn poučným, ale zároveň vtipným textem nebo říkankou. Omalovánky je možné zakoupit za 15 Kč v Turistickém informačním středisku a v některých papírnictvích.

VYMALUJ SI VIMPERK

VYMALUJ SI VIMPERK

VYMALUJ SI VIMPERK

Lenka Švecová Odbor ŠKaCR

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku