Vedoucí odboru

Kontaktní údaje

 

Ing. Martina Křížová -vedoucí odboru

E-mail: Martina.Krizova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 260

Mobil: 777355846

Kancelář v budově čp 8 (v průjezdu vlevo), přízemí

Pracovní náplň

 • řídí a koordinuje činnost celého odboru ve vztahu k veřejnosti, radě a zastupitelstvu města
 • spravuje rozpočet odboru
 • vykonává metodickou, poradenskou a kontrolní činnost pro oblast školství
 • spolupracuje se starosty obcí, zřizovateli škol a školských zařízení
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti
 • řeší přestupky na úseku veřejné správy dle z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to v oblasti kultury a školství
 • řeší přestupky na úseku veřejné správy dle zákona č. 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • připravuje podklady a návrhy usnesení pro jednání RM a ZM potřebné pro jejich jednání
 • kontroluje, vyhodnocuje a zodpovídá za plnění usnesení z RM a ZM, úkolů z porad a naplnění a čerpání rozpočtu celého odboru
 • vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení
 • pracuje v redakční radě kabelové televize
 • je členem kulturní komise, zajišťuje pro ni administrativní práce
 • vykonává rozhodující a kontrolní činnost u organizační složky TIS v souladu s ustanovením příslušných zákonů a rozhodnutí rady města a zastupitelstva města.
 • spravuje oficiální facebookový profil města Vimperk