Datum stránky: 30.11.2018

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

 

Rada města Vimperk usnesením č. 1180 ze dne 26. 11. 2018 vzala na vědomí uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin. K uzavření dochází na základě provedeného průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.

Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace


Provoz na pracovišti 1. máje 180 bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz v MŠ 1. máje 180 bude zahájen 03. 01. 2019.

Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice

Provoz na pracovišti Klostermannova bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz na pracovišti Mírová bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz v MŠ bude zahájen 03. 01. 2019. 


Eva Markéta Hervertová
referentka odboru školství,
kultury a cestovního ruchu

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku