Datum stránky: 9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk


Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako příslušný orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče vydává následující upozornění pro všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk, která byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.
Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče.


Celý dokument zde.