Tiskopisy Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností DOC / PDF

Žádost o finanční příspěvek

Žádost o přidělení dotace na jednorázovou kulturní akci na rok 2020 DOC / PDF

Aktuality

2.4.2020

BRIGÁDA V INFORMAČNÍM CENTRU VIMPERK

Předpokládaný nástup: 15. 6. 2020 po dobu hlavní sezóny (přibližně do poloviny září 2020)

archív

Akce ve Vimperku