Tiskopisy Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností DOC / PDF

Žádost o finanční příspěvek

Žádost o přidělení dotace na jednorázovou kulturní akci na rok 2020 DOC / PDF