Test vkládání formulářů

Formuláře

Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF
Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Města Vimperk DOC / PDF
Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého Městem Vimperk DOC / PDF
Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (2015) DOC / PDF

Tombola

Herní plán Tombola RTF / PDF
Vyúčtování tomboly DOC / PDF
Žádost o povolení tomboly DOC / PDF
Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného DOC / PDF

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku