Datum stránky: 12.12.2014

Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky

Ve středu 10. prosince byly v Prachaticích vyhlášeny výsledky  společenské iniciativy Talent okresu za školní rok 2013/2014, v rámci níž dochází k ocenění žáků, kteří svými dovednostmi, schopnostmi a pílí pod vedením svých pedagogů dosáhli významných úspěchů v kategoriích umělecká, technická, sportovní, humanitní nebo přírodovědná. Organizátory jsou společně Město Prachatice a  Město Vimperk.

Titul „Talent okresu Prachatice“ v letošním roce získali z vimperské části okresu tito žáci:

V kategorii humanitní  Aneta Staňková z G a SOŠ ek Vimperk.

V kategorii přírodovědné Marie Korandová, Marek Myslík, Filip Štefaník z G a SOŠ ek Vimperk a Alois Medek z ZŠ a MŠ Čkyně.

V kategorii sportovní Matiáš Albrecht, Barbora Havlíčková, Samuel Jirouš, Ondřej Mánek, Tereza Sásková,Tomáš Kalivoda, Andrea Klementová, Jiří Mánek, Tereza Řezníková, Jaromír Skála, Luděk Šeller a Jan Vastl, všichni z G a SOŠ ek Vimperk.

V kategorii technické Pavel Fleischmann, Petr Fleischmann, Eliška Fleischmannová a Tereza Fleischmannová, všichni z ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice.

V kategorii umělecké Marcela Šipanová a Jana Tomášková, obě z G a SOŠ ek Vimperk.

Všem talentům, ale i ostatním nominovaným blahopřejeme  a děkujeme za příkladnou reprezentaci svých škol i Vimperska. Poděkování patří též pedagogům, kteří se na výsledcích svých žáků podílí.

Město Vimperk

Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky
Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku