Datum stránky: 4.11.2015

Talent okresu 2015

V úterý 3. Listopadu hostil Vimperk nejúspěšnější žákyně a žáky ze škol v okrese Prachatice spolu se svými učiteli a rodinnými příslušníky na již 12. ročníku přehlídky talentů v kategoriích humanitní, umělecká, přírodovědná a sportovní.

Z 89 přihlášek odborná porota nominovala a pozvala do Vimperku 53 žáků a žákyň. Z nich pak vzešlo 38 talentů.

Všem blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci svých škol i měst a přejeme zdraví, píli a vytrvalost v budoucím konání. Poděkování patří též jejich učitelům, trenérům a rodičům, kteří mají na úspěších svůj podíl.

Všem nominovaným a oceněným byly předány dárky a pamětní listy z rukou představitelů měst Vimperku a Prachatice a zástupců výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Jihočeského kraje.

OŠKaCR

Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015
Talent okresu 2015

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku