Datum stránky: 22.3.2017

Seminář pro ředitele mateřských a základních škol se uskutečnil v prostorách Městského úřadu ve Vimperku

Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk, Národního institutu dalšího vzdělávání a MAS Šumavsko, z.s. proběhl v úterý 14. 3. 2017 na městském úřadě ve Vimperku seminář pro ředitele mateřských a základních škol z Vimperska na téma Správní řád a správní řízení ve školství. Ze strany vedení škol byl o seminář velký zájem, především o téma kariérního řádu, který bude po schválení v aktualizované verzi patný od 1. září 2017.

PhDr. Miloš Beneš, odborný lektor Národního institutu dalšího vzdělávání, seznámil přítomné s novinkami v oblasti vedení školy a nově očekáváné změny v tématu kariérního řádu a financování školství, které nás čekají v novém školním roce 2017/2018.

Všichni přítomní velmi ocenili, že na semináři získali zcela nové informace z oblasti rozvoje školství, které jsou důležité pro jejich další práci. Vzdělávací akce se zúčastnilo 13 zástupců vedení škol z Vimperska. Vzdělávání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk, který realizuje MAS Šumavsko, z.s.

Ing. Veronika Vaněčková

 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku