Datum stránky: 20.2.2015

Ptáci Šumavy ve fotografiích

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

byli tématem páté přednášky 6. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 19. února. Přednášejícím byl pan ing. Ivan Dudáček, který je členem České společnosti ornitologické a fotografování se stalo jeho životním koníčkem.

Během přednášky pan Dudáček promítl přibližně osmdesát snímků ptáků, na kterých si mohli naši „studenti“ ověřit svoje znalosti. Nutno podotknout, že přehled o druzích ptáků, vyskytujících se na Šumavě, mají velmi dobrý.

K vidění byli například tetřev, tetřívek, jeřábek, čáp, kulíšek, datel, výr, sokol, slavík a mnoho dalších. Přednáška byla také doplněna hlasovými projevy jednotlivých ptáků a výkladem o jejich životě a o tom, jak a kde konkrétní fotografie vznikla.

V závěru pan Dudáček představil techniku fotografování (těla fotoaparátů, objektivy, blesky, stativy) a také kryty a oblečení, které při svém focení používá k co nejlepšímu maskování.

Další téma, na které se mohou naši „studenti“ těšit, je „Naši letci za 2. světové války“ a přednášet bude Mgr. Vladislav Burian. Tato přednáška proběhne ve čtvrtek 19.3.2015 v Městském kulturním středisku Vimperk, a to od 9.30 hodin.

Mgr. Zdeněk Kuncl

Ptáci Šumavy ve fotografiích
Ptáci Šumavy ve fotografiích
Ptáci Šumavy ve fotografiích
Ptáci Šumavy ve fotografiích

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku