Datum stránky: 3.4.2017

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2017

V souvislosti s blížícími se letními prázdninami 2017 oznamujeme veřejnosti zajištění prázdninového provozu, který byl projednán Radou města Vimperk dne 20. 3. 2017 usnesením č. 283.

 

Prázdninový provoz bude zajištěn takto:  

 

MŠ 1. máje: - provoz otevřen od 03.07. do 28.07.2017   
  - provoz uzavřen od 31.07. do 18.08.2017
  - provoz otevřen od 21.08. do 31.08.2017
MŠ Klostermannova: - provoz otevřen od 03.07. do 07.07.2017
  - provoz uzavřen od 10.07. do 28.07.2017 
  - provoz otevřen od 31.07. do 31.08.2017

                                                                                

V rámci MŠ Klostermannova bude v uvedených dnech provoz zajištěn v ulici Klostermannova.

 

Mgr. Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru školství, kultury a CR

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku