Programy Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury na základě žádosti o příspěvek poskytuje finanční prostředky v následujících případech mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky:

a)   Jedná-li se o národní kulturní památku

b)   Památka je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památek, který je zapsán na Seznamu světového dědictví

c)   Kulturní památka (dále KP) je v havarijním stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem této KP

d)   KP je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely

e)   KP tvoří výraznou dominantu obce nebo města

f)    KP je ojedinělou svého druhu na území ČR

g)   KP je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče

 

Podrobnosti o jednotlivých programech (podklady, které je nutné doložit pro přijetí žádostí včetně termínů k podání žádostí) jsou uvedeny na web. stránkách ministerstva kultury http://www.mkcr.cz.

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku