Datum stránky: 26.3.2014

Oslava Dne učitelů

Pamětní list, knihu, květinu a drobné dárky z rukou vimperského starosty Ing. Bohumila Petráška, místostarostky Ing. Jaroslavy Martanové a předsedkyně výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RNDr. Jany Krejsové převzalo ve středu 26. března 2014 celkem 15 bývalých i současných pedagogů z Vimperska. Ocenění níže uvedeným pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost byli oceněni:

Marie Beranová ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Marie Čejková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Miloslav Černý ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Hana Chrstošová ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Jana Jiřičková ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Milena Martanová ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Mgr. Marie Špačková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Božena Železná ze ZŠ a MŠ Čkyně.

Za významné výsledky v pedagogické činnosti byli oceněni:

Věra Caisová z MŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Jan Děd ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Miroslav Hůlovec z DDM Vimperk,

Ludmila Pešková z MŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Dagmar Rückerová ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Ing. Irena Staňková z G a SOŠe Vimperk,

Mgr. Jaroslava Vávrová ze ZŠ a MŠ Horní Vltavice.

 

Za kulturní program Dne učitelů děkujeme žákům - vítězům soutěží Základní umělecké školy Vimperk pod vedením Mgr. Jany Zíkové a dětem z dramatického souboru téže školy pod vedením Mgr. Dany Kubíčkové.

Nejen oceněným pedagogům, ale všem pedagogickým zaměstnancům přejeme v jejich práci pevné nervy, hodně elánu a silnou dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání budoucích generací.

 

Eva Hervertová
Odbor školství, kultury a CR

foto: Zdeněk Kuncl

Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů
Oslava Dne učitelů

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku