Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Poplatník (organizátor akce) je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného.

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Poplatek ze vstupného se vybírá u akcí kulturních, společenských, prodejních nebo reklamních. Poplatek se podle zákona neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále se poplatek nehradí z akcí, které jsou na základě OZV č. 5/2010 od poplatku osvobozeny. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného vyřizuje Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk.

Související předpisy:

  • Obecně závazná vyhláška města Vimperka č. 5/2010,
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád

Formuláře ke stažení

Oznámení o konání kulturní/společenské akce, Vyučtování  poplatku ze vstupného

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku