Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk - poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru školství kultury
a cestovního ruchu:

Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk

Vedoucí odboru: Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková
Telefon: 388 402 260
Mobil: 777 355 846
E-mail: Adela.Jirikova@mesto.vimperk.cz


Odbor vykonává státní správu ve správním obvodu Vimpersko a samosprávu pro město Vimperk. Vzhledem k rozmanitosti oblastí, v nichž zajišťuje příslušnou správu, je odbor vnitřně rozdělen na oddělení školství, kultury, cestovního ruchu, státní památkovou péči a informatiku.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu městského úřadu Vimperk  je místně a věcně příslušným správním prvoinstančním orgánem vykonávajícím státní správu obce s rosšířenou působností.

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru jsou příslušné odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Úřední hodiny odboru jsou stanoveny:

Po: 07.30 - 11.30 12.30 - 17.00
St: 07.30 - 11.30 12.30 - 17.00

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku