Datum stránky: 10.5.2018

Najdete nás na „kultuře“

Inovujeme, doplňujeme, opravujeme

Ve stínu velkých investičních akcí vedení města zůstává pravidelná kontrolní a udržovací činnost odboru školství, kultury a cestovního ruchu v oblasti infosystému cestovního ruchu. Stejně jako každý rok připravujeme inovace navigačního systému městem, kontrolu naučných okruhů a dálkové trasy Zlatá solná stezka. Drobné opravy jsou poté řešeny s pracovníky odboru investic a údržby, odboru životního prostředí, místními řemeslníky a zaměstnanci městských a státních lesů.

Letos jsme opět nechali odborně restaurovat křížovou cestu u nemocnice. Některé její další prvky by se své obnovy mohly dočkat v příštím roce.

Plánujeme, promýšlíme, hrajeme

Na další sezónu jsme připravili také logickou hru Steinbrenerova tiskárna, kde došlo k mírným úpravám, tak aby hra byla i nadále zajímavá a napínavá. Za podporu tohoto projektu bychom chtěli poděkovat paní Jaroslavě Sovové z Čkyně, která nám zdarma přenechala místo na umístění banneru na příjezdové trase do Vimperka.

Ve spolupráci se ZŠ T.G.M. připravujeme projekt geolokační hry pro rodiny s dětmi. Takový, který bude hravý, veselý a moderní. Tím, že se na něm budou podílet i „mladí“ našeho města, by měl plně respektovat  potřeby, tužby a přání dnešní mládeže. Uvidíme.

Ve spolupráci s aktivními občany našeho města a s odborníky bychom rádi realizovali značené okruhy s tolik oblíbenou aktivitou nordicwalkingu. Nabízí se okolí pravětínského údolí. Uvidíme, zda se akce zadaří.

Realizujeme

Do vimperského arboreta jsme umístili některé z děl minulých setkání dřevosochařů. Je to místo procházek, klidu a odpočinku a my pevně doufáme, že nám tu sochy budou dělat dlouho radost. Paní Eva Říhová se o ně skvěle stará, a proto si zaslouží náš velký dík. Naše vize je propojit arboretum, zámeckou alej a prostranství před zámkem venkovní galerií dřevěných soch, takovou malou naučnou stezkou týkající se této vimperské akce. Akce, která za nedlouho oslaví již své 20. výročí.

Kromě tradičního setkání dřevosochařů se letos, pokud bude ze strany veřejnosti zájem, uskuteční ve Vimperku též řemeslný kurz s Radkem Smejkalem. Během tří dnů budou mít zájemci možnost vytvořit za odborného vedení svou vlastní sochu. Pořadatel kurzu zajistí přihlášeným účastníkům kromě odborné instruktáže, též vhodné dřevo, zapůjčení pil, pohonných hmot, bydlení i stravu. Konkrétní informace budeme upřesňovat v následujících měsících. Město Vimperk se stalo spolupořadatelem této akce, která má již po několik let velký ohlas po celé České republice.

To, co se nám ale již povedlo zrealizovat, je výroba pamětní medaile, kterou jsme nechali navrhnout pro potřeby vedení města. Měla by být udělována fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj našeho města, prezentaci našeho města v rámci České republiky či zahraničí nebo které prokázaly osobní hrdinství spojené s životem v našem městě. Pamětní medaile je navržena vimperským grafikem panem Janem Kuncem, který svým návrhem medaile upozorňuje na historickou dominantu našeho města a lokaci města v rámci České republiky

První obdarovanou se stala slečna Barbora Havlíčková. Z rukou pana místostarosty Lukáše Sýse převzala medaili za reprezentaci města Vimperk na ZOH 2018.

Propagujeme

V souvislosti s blížící se turistickou sezónou jsme začali využívat v rámci kultury a cestovního ruchu placenou reklamu na sociální síti facebook. Věříme, že to je v dnešní době správná cesta a takto budeme cíleně pokračovat dál po celý rok.

Doufáme, že i poskytnutý reklamní prostor vozového parku ČSAD České Budějovice, přinese své ovoce a město se tak i jeho prostřednictvím dostane v povědomí mnoha potencionálních návštěvníků.

To je jen málo z toho, čím se pravidelně zabýváme. Již nyní promýšlíme nové projekty ve prospěch našeho města. Takové, které ho učiní ještě zajímavějším místem pro život a trávení volného času. Takové, které budou bavit nás i vás.


Za odbor ŠK Mgr. Zdeněk Kuncl, Renata Lešková, Lenka Švecová