Datum stránky: 4.7.2013

Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., vyhlašuje Letní čtenářskou soutěž, v rámci které mohou majitelé památek získat ceny v hodnotě přes 100 tisíc korun. 

Tisková zpráva Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.

1. července 2013

 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., vyhlašuje spolu s odbornými partnery portálu ROPAMÁTKY soutěž, v rámci které mohou lidé získat výrobky a služby v oblasti péče o památky v celkové hodnotě více než 100 tisíc korun.

 

„Letní čtenářskou soutěž jsme připravili proto, abychom veřejnosti přiblížili odborné partnery portálu PROPAMÁTKY. Nabídli jsme jim tedy příležitost představit konkrétní výrobky a služby, které v soutěži naši čtenáři mohou vyhrát a použít je pak při opravě památek. Památku v tomto případě chápeme v širším pojetí, tzn. jakoukoliv historicky hodnotnou stavbu či objekt. Vylosovaní výherci mohou cenu využít sami nebo ji dát k dispozici někomu ve svém okolí, např. neziskové organizaci, farnosti nebo třeba i obci. Rozhodnutí je zcela na jejich uvážení." Tak popisuje soutěž Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který portál provozuje.

 

Lidé se mohou do čtenářské soutěže zapojit tak, že odebírají náš pravidelný e-mailový zpravodaj a v on-line formuláři si vyberou jeden výrobek nebo službu našich partnerů a stručně popíší, na co by v případě, že budou vylosováni, výhru použili. Hlasování v soutěži nezabere více než 2 minuty.

 

Soutěž trvá od 1. července do 30. září 2013 a výsledky budou vyhlášeny na veletrhu PAMÁTKY, který se uskuteční od 3. do 5. října 2013 v Praze. Všichni, kteří se zapojí, navíc získají na zmiňovaný veletrh jednu vstupenku zdarma.

 

Podrobné informace včetně soutěžního on-line formuláře najdete na stránce LETNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE: www.propamatky.info/cs/ctenarska-soutez.

Kontakt:

 

ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.

Ing. Aleš Kozák, ales.kozak@instituteu.cz, tel. 732 533 033

O Institutu:

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je neziskovou organizací, která poskytuje poradenství při

financování projektů v oblasti památek a kultury a nabízí spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Pořádá oborové konference a další vzdělávací akce a na adrese www.propamatky.info provozuje internetový portál určený majitelům památek a historicky cenných objektů, odborníkům z oblasti péče o památky i laické veřejnosti se zájmem o kulturní dědictví. Za rok 2012 obdržel portál čestné uznání poroty v novinářské soutěži Média na pomoc památkám, kterou pořádá Syndikát novinářů ČR a o. s. Pro Bohemia.

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku