Kultura, Cestovní ruch

Kontaktní údaje

Martina Votočková

kultura, cestovní ruch

E-mail: Martina.Votockova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 263

Mobil: 602 236 484

Kancelář č. 25a, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro

Renata Lešková

kultura, školství

E-mail: Renata.Leskova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 264

Mobil: 602 237 427

Kancelář č. 25, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro


Pracovní náplň

 • zajišťuje kulturně společenské a kulturně politické akce ve městě; spolupracuje s MěKS na zajištění vybraných akcí
 • zpracovává, koordinuje a zajišťuje projekty a akce v oblasti kulturně společenské
 • zajišťuje údržbu a inovaci městského informačního systému; pečuje o navigační systém města
 • vybírá místní poplatky ze vstupného od organizátorů kulturních akcí ve městě (Vyhláška č. 5/2010)
 • zajišťuje partnerství a spolupráci v oblasti cestovního ruchu na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • zajišťuje propagaci města na veletrzích cestovního ruchu a vydávání propagačních materiálů
 • zpracovává projekty v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu včetně mediální prezentace a propagace města
 • aktivně působí v oblasti partnerství a mezinárodních vztahů
 • vykonává aktivní poradenskou a koordinační činnost pro organizační složky města a subjekty v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • metodicky řídí a koordinuje činnost Turistického informačního střediska
 • zajišťuje výběr, přípravu a pořízení propagačních předmětů
 • podílí se na společných projektech RRA Šumava, Mikroregionu, Krajského úřadu JČ kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu (JČCR) v oblasti cestovního ruchu
 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM
 • hospodaří s finančními prostředky oddělení

Legislativa


Jak si vyřídit

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Reklama ve Vimperských novinách

Formuláře