Kultura, Cestovní ruch

Kontaktní údaje

Lenka Švecová

kultura, cestovní ruch

E-mail: Lenka.Svecova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 263

Mobil: 602 236 484

Kancelář č. 25a, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro

Renata Lešková

kultura, školství

E-mail: Renata.Leskova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 264

Mobil: 602 237 427

Kancelář č. 25, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro


Pracovní náplň

 • zajišťuje kulturně společenské a kulturně politické akce ve městě; spolupracuje s MěKS na zajištění vybraných akcí
 • zpracovává, koordinuje a zajišťuje projekty a akce v oblasti kulturně společenské
 • zajišťuje údržbu a inovaci městského informačního systému; pečuje o navigační systém města
 • vybírá místní poplatky ze vstupného od organizátorů kulturních akcí ve městě (Vyhláška č. 5/2010)
 • zajišťuje partnerství a spolupráci v oblasti cestovního ruchu na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • zajišťuje propagaci města na veletrzích cestovního ruchu a vydávání propagačních materiálů
 • zpracovává projekty v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu včetně mediální prezentace a propagace města
 • aktivně působí v oblasti partnerství a mezinárodních vztahů
 • vykonává aktivní poradenskou a koordinační činnost pro organizační složky města a subjekty v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • metodicky řídí a koordinuje činnost Turistického informačního střediska
 • zajišťuje výběr, přípravu a pořízení propagačních předmětů
 • podílí se na společných projektech RRA Šumava, Mikroregionu, Krajského úřadu JČ kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu (JČCR) v oblasti cestovního ruchu
 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM
 • hospodaří s finančními prostředky oddělení

Legislativa


Jak si vyřídit

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Reklama ve Vimperských novinách

Formuláře

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku