Datum stránky: 9.3.2012

Konzultační dny - památková péče

Vlastník kulturní památky nebo vlastník (správce, uživatel) nemovitosti v památkově chráněném území má možnost v případě jejich zamýšlené obnovy využít bezplatnou odbornou pomoc  Národního památkového ústavu. Ve snaze přiblížit občanům co nejvíce tuto službu domluvil Městský úřad Vimperk s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště České Budějovice (NPÚ), systém pravidelných konzultací přímo ve Vimperku (event. i v dalších místech, které spadají do správního obvodu ORP Vimperk). Konzultace se konají na konkrétním místě na konkrétní požádání vždy za přítomnosti odborného garanta území, nebo podle povahy věci  za přítomnosti dalšího odborného pracovníka NPÚ (specialisty na restaurování, specialisty na historické zahrady, parku a krajinu, specialisty na technické památky  apod.), a pracovníka státní památkové péče MÚ Vimperk. 

Předpokládané termíny konzultací v prvním pololetí roku 2012: 

1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6.

 

Termíny se mohou měnit v souvislosti s dalšími pracovními povinnostmi pracovníků památkové péče. O nejbližším termínu konání konzultačního dne naleznete vždy informaci v Aktualitách nebo na stránce oddělení památkové péče MÚ Vimperk. Schůzku je potřeba předem domluvit na telefonním čísle 388 402 265.

 

Konzultace s odborným garantem území ORP Vimperk si je možné dohodnout i mimo uvedené konzultační dny v sídle Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Kontakt: Ing. arch. Radek Liška - 387 312 140, linka 126.

 

Nejbližší konzultační den se koná ve čtvrtek 12. dubna 2012.

 

MÚ Vimperk, OŠKCR - památková péče,

Mgr. Jitka Kotrbová

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku