Kontakty na Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Adresa: Náměstí Svobody 8, Vimperk 385 17

Michal Cigánek
správce počítačové sítě
388 402 262
602 236 456
Eva Markéta Hervertová
školství
388 402 261
Marie Hrušková
státní památková péče
388 402 265
775 869 393
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková
vedoucí, školství, kultura, cestovní ruch
388 402 260
Renata Lešková
kultura, školství
388 402 264
602 237 427
Lenka Švecová
kultura, cestovní ruch
388 402 263
602 236 484
Martin Ženíšek
správce počítačové sítě
388 402 262
724 560 958

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku