Datum stránky: 9.6.2020

Jednorázová dotační výzva pro pravidelnou činnost kulturních a zájmových organizací v roce 2020

Cílem dotačního programu je podpora pravidelných kulturních, zájmových a volnočasových aktivit na území města Vimperk. Program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do kulturních a zájmových aktivit.

Žádost musí být předložena v řádném termínu. Termíny pro doručení žádostí jsou dva v kalendářním roce – 31. ledna (1. kolo) a 30. června (2. kolo). Žádost musí být poštou nebo osobně na adresu MěÚ Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, nám. Svobody 8, 385 01 Vimperk. Žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou brány v úvahu

 

 


Jednorázová dotační výzva pro pravidelnou činnost kulturních a zájmových organizací v roce 2020 DOCX / PDF
Vyúčtování dotace poskytnuté městem Vimperk na jednorázovou kulturní akci - 2020 DOC / PDF
Jednorázová dotační výzva pro pravidelnou činnost kulturních a zájmových organizací v roce 2020 -Žádost o dotaci DOC / PDF

Pravidla pro poskytování dotací na jednorázovou kulturní akci