Jak si vyřídit na Odboru školství, kultury
a cestovního ruchu MÚ Vimperk 

Povolení tomboly

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Aktuality

2.4.2020

BRIGÁDA V INFORMAČNÍM CENTRU VIMPERK

Předpokládaný nástup: 15. 6. 2020 po dobu hlavní sezóny (přibližně do poloviny září 2020)

archív

Akce ve Vimperku