Informatika

Kontaktní údaje

Michal Cigánek

Správce počítačové sítě

E-mail: Michal.Ciganek@mesto.vimperk.cz, it@mesto.vimperk.cz 

Telefon: 388 402 262

Mobil: 602 236 456

Kancelář č. 24, budova čp. 8 (přes dvůr), 1. patro

Martin Ženíšek

Správce počítačové sítě

E-mail: Martin.Zenisek@mesto.vimperk.cz, it@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 262

Mobil: 724 560 958

Kancelář č. 24, budova čp. 8 (přes dvůr), 1. patro

 

Pracovní náplň

V oblasti informatiky se zaměstnanci odboru starají o zajištění technických a programových prostředků potřebných pro plynulý chod celého úřadu, správu počítačové sítě úřadu, bezporuchový chod technických a programových prostředků a internetových služeb na úřadě, metodickou a odbornou pomoc zaměstnancům úřadu a zajišťují provoz webových stránek města.

Podílejí se rovněž na rozvoji informačního systému a na tvorbě dokumentů upravující provoz informačního systému úřadu.

Legislativa

  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů a vduchu prováděcích vyhlášek,
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a vduchu prováděcích vyhlášek,
  • Vyhláška č. 64/2008, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti),
  • Vyhláška č. 529/2006, o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy),
  • Bezpečnostní politika a Provozní řád MěÚ Vimperk
  • další související právní předpisy 

 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku