Datum stránky: 20.11.2015

Informační cedule v parku u Volyňky

Ke zveřejnění tohoto příspěvku nás dovedla skutečnost, kdy jsme informační ceduli (viz. foto), která se nachází v parku u Volyňky, museli již po několikáté v poslední době opravovat. Šálek naší trpělivosti však přetekl ve chvíli, kdy opravená cedule vydržela „vcelku“ pouze 4 dny!

Klademe si tedy otázku, zda má skutečně smysl vynakládat veřejné prostředky na opravu něčeho, co nakonec neslouží svému účelu, ale pouze pro ukrácení volného času a vybití energie vandalů?

 Informační cedule v parku u Volyňky

Informační cedule v parku u Volyňky

Lenka Švecová, Odbor ŠK 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku