Datum stránky: 25.1.2012

Informace pro pořadatele plesů

V lednu letošního roku vstoupila v platnost novela Zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

Hlavní změnou je to, že dosud platil pořadatel tomboly poplatek ve výši 10 % z ceny prodaných lístků, dnes musí zaplatit předem jednorázovou částku 500 Kč a dalších 20 % ze zisku.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk - tel.: 388 402 263 (Lenka Švecová).

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku