Datum stránky: 11.12.2015

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

byla tématem třetí přednášky  7.  ročníku  Vimperské akademie seniorů,  která  proběhla  ve  čtvrtek  10.  prosince. 

Betlémská hvězda je nádherným symbolem křesťanských Vánoc. Kde se ale tento symbol vzal a co skutečně znamená? Je to skutečně hvězda, či kometa, a nebo něco zcela jiného? Tohoto nelehkého úkolu, který se hodí do období Vánoc, se zhostil Bc. Ondřej Trnka, který je zástupcem ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň a zároveň spolupracovníkem Hvězdárny v Rokycanech.

Přednáška byla rozdělena do dvou částí, kdy jsme v první části nahlédli do historie a biblického vysvětlení. Zazněli úryvky z Evangelia sv. Lukáše, popis cesty Josefa a Marie do Betléma a narození Spasitele. Dále zazněli úryvky z Evangelia sv. Matouše.

Druhá část přednášky se věnovala porovnání biblického vysvětlení s možným astronomickým. Pan Trnka historickými fakty vyvrátil možnosti, že by byla Betlémská hvězda kometou nebo supernovou (útvar spojený s koncem života hvězd). Jako poslední bylo možné vysvětlení betlémské hvězdy jako tzv. konjunkce planet. Znamená to, že se z pohledu některého místa (obvykle na Zemi) nacházejí dvě nebeská tělesa na téže pozici na obloze. Ani v tomto případně však není možné spojení s Betlémskou hvězdou potvrdit.

Ačkoliv otázka, co je Betlémská hvězda, tedy rozluštěna nebyla, i přesto, že teorií a dohadů je mnoho, bylo to zajímavé a pohodové povídání pro tento předvánoční čas.

 

Tématem čtvrté přednášky, která proběhne 21. ledna, bude Poetika českého filmu, se kterou nás seznámí paní Pavlína Coufalová z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Text a foto: Z. Kuncl

      

 

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku