Datum stránky: 12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

Od roku 2008 je zámek, který patří mezi památkově chráněné objekty, ve vlastnictví společnosti Mitrowicz, a.s. a postupně prochází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí. Během prohlídky jsme si nejprve prohlédli přilehlou zahradu, pak jedno patro zámku, navštívili jsme i Kapli sv. Anny, jejíž interiér je bohatě zdobený freskami, kdy největší je na stropě a zobrazuje Pannu Marii se svatou Trojicí, a také se občerstvili v malé útulné kavárničce.

Slavnostní zakončení desátého ročníku Vimperské akademie seniorů se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 10.00 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk, kde úspěšní studenti obdrží z rukou vedení města certifikát a malý dárek.


Lenka Švecová

Odbor ŠK


Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“
Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“
Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“
Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“
Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“