Datum stránky: 4.9.2017

Dny evropského dědictví 2017

EHD logo

Pravidelně každý rok v měsíci září se v rámci European Heritage Days (EHD) otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národním tématem a heslem letošního ročníku bylo zvoleno „Památky a příroda“. Slavnostní Národní zahájení hostí v letošním roce město Chrudim.

Ve Vimperku se v letošním roce otevřou dveře památek ve dnech 16. – 17. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Zpřístupněny budou v těchto dnech Městská zvonice a farní kostel Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody, kostel svatého Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých pomocníků v prostoru starého hřbitova a hřbitovní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu si bude moci veřejnost nově prohlédnout secesní vilu Rudolfa Kralika, v současnosti budovu mateřské školky. Navštívit lze i gotické sklepní prostory měšťanského domu čp. 8 na vimperském náměstí. V historickém sklepení je v současnosti umístěna logická úniková hra Steinbrenerova tiskárna. Hru si budou moci v sobotní podvečer zdarma zahrát výherci soutěže zveřejněné na facebooku města Vimperk.

Těšíme se na všechny návštěvníky památek, které budou již tradičně provádět studenti místního Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. Za jejich profesionální přístup a vstřícnost jim i vedení jejich školy patří velké poděkování.

Srdečně všechny zveme

 

MěU Vimperk, odbor ŠK a CR, památková péče

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku