Datum stránky: 18.8.2016

Dny Evropského dědictví 2016

EHD logo

Pravidelně každý rok v měsíci září se v rámci European Heritage Days (EHD) otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národním tématem a heslem letošního ročníku bylo zvoleno „Památky a komunity“. Slavnostní Národní zahájení se uskuteční 3. září ve Slavonicích.

Ve Vimperku se v letošním roce otevřou dveře památek ve dnech 10. – 11. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Zpřístupněny budou v těchto dnech Městská zvonice a farní kostel Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody, kostel svatého Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých pomocníků v prostoru starého hřbitova a hřbitovní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Navštívit lze i Minimuzeum Zlaté stezky, které se nachází v gotickém sklepení původního měšťanského domu na Náměstí Svobody.

Těšíme se na všechny návštěvníky památek, které budou již tradičně provádět studenti místního Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. Za jejich profesionální přístup a vstřícnost jim i vedení jejich školy patří velké poděkování.

Srdečně všechny zveme

 

Marie Hrušková
památková péče

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku