Datum stránky: 19.8.2013

DNY  EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  2013

 

EHD logo

 DNY  EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  2013

Město Vimperk ve dnech 14. - 15. září 2013 v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days  - EHD) otevře pro nejširší veřejnost brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Tyto památky a objekty budou v uvedených dnech otevřeny v době od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 hodin.

Otevřena bude Městská zvonice na Náměstí Svobody a Minimuzeum Zlaté stezky, které se nachází v gotickém sklepení původního měšťanského domu. Zpřístupněn bude také kostel svatého Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých pomocníků v prostoru starého hřbitova a Černá brána v Podzámčí. Zveme všechny také do areálu Vimperského zámku a do muzea, kde budou probíhat pravidelné prohlídkové okruhy od 10:00 do 17:00 hodin. Farní kostel Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody bude vzhledem ke mši svaté otevřen v neděli od 10:00 hodin.

Návštěvníky památek budou provázet studenti vimperského gymnázia. Za jejich profesionální přístup a vstřícnost jim i vedení školy patří velké poděkování.

Součástí EHD bude Výstava historické hasičské techniky, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Vimperk. Výstava se uskuteční ve staré Požární zbrojnici v Kaplířově ulici v sobotu 14. září od 9:00 do 13:00 hodin. Od 13:00 hodin bude následovat procházka po starém městě s výkladem o historii dobrovolných hasičů ve Vimperku o jejich práci při požárech a povodních, které v minulosti město postihly.

Srdečně všechny zveme

odbor ŠK a CR, MěU Vimperk

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku