Datum stránky: 18.5.2018

Děti budou mít delší prázdniny

V souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi na obou základních školách ve Vimperku rozhodli ředitelé v souladu se školským zákonem o vyhlášení tzv. ředitelského volna. Školský zákon toto rozhodnutí ředitelům umožňuje v důsledku závažných organizačních a technických důvodů a to v rozsahu max. 5 volných dnů ve školním roce.

ZŠ Smetanova

Ředitelské volno v termínu 25.06.2018 – 29.06.2018 (5 volných dnů) v důsledku rekonstrukce sociálních zařízení ve dvou pavilonech.

ZŠ TGM

Ředitelské volno v termínu 26.06.2018 – 29.06.2018 (4 volné dny) v důsledku rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.


Rada města vzala tato rozhodnutí na svých zasedáních ve dnech 09.04.2018 a 14.05.2018 na vědomí.


Mgr. Zdeněk Kuncl
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu