Datum stránky: 31.3.2016

Den učitelů ve Vimperku

Pamětní list, knihu a květinu z rukou vimperské starostky Ing. Jaroslavy Martanové a člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. Pavla Dvořáka převzalo ve středu 30. března celkem 15 bývalých i současných pedagogů z Vimperska. Z důvodu nemoci se z předávání ocenění omluvila předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová, která se každoročně účastní nejen s přáním pro pedagogy, ale i s hodnotnými dárky Jihočeského kraje. I přes její neúčast však dárky zajistila, takže ani letos nebyli ocenění o tyto dárky ochuzeni.

Ocenění níže uvedeným pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v  České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost byli oceněni:

Ing. Jaroslava Jandová ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Stanislava Kučová zMŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Jan Malý zeZŠ Smetanova Vimperk,

Mgr. Jaroslava Nováková ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Zdeněk Říha zeZŠ Smetanova Vimperk,

Jaroslava Voldřichová ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy.

Za významné výsledky v pedagogické činnosti byli oceněni:

Mgr. Josef Bejček ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Alena Braunová ze ZŠ a MŠ Borová Lada,

Mgr. Věra Česánková ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Tomáš Daněk z G a SOŠe Vimperk,

Mgr. Dagmar Daňková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Josef Mach ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Jaroslava Panská ze ZŠ, ŽUŠ a MŠ Stachy,

Věra Randáková ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Alžběta Rückerová ze ZŠ T. G. M. Vimperk.

 

Za kulturní program Dne učitelů děkujeme žákům - vítězům soutěží Základní umělecké školy Vimperk pod vedením učitelů Tomáše Rožbouda, Petra Staňka, Mgr. Pavla Vališe a Mgr. Petry Vališové.

 

Ať už učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga, prostě všem pedagogům přejeme hodné děti, žáky, studenty, odpovědné rodiče, vstřícnou společnost, která si uvědomuje, že povolání učitele s sebou nese velkou zodpovědnost pro výchovu a vzdělávání dalších generací a v souvislosti se změnami, které má v současné době školství před sebou (inkluze, kariérní systém, atd. ) vám přejeme takovou vládu, pro kterou se školství skutečně stane prioritou a vy, pedagogové, budete lépe odměňováni za svůj individuální přístup ke každému dítěti, žáčkovi či studentovi, za rozvíjení jejich talentu a nadání a hlavně za vysokou flexibilitu, bez které by učitel nemohl být učitelem. 

 

Text: Eva Hervertová, Odbor školství, kultury a CR

Foto: Lenka Švecová

 

Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku