Datum stránky: 26.3.2015

Den  učitelů  ve  Vimperku

Pamětní list, knihu, květinu  a  drobné  dárky  z rukou  vimperské  starostky  Ing.  Jaroslavy  Martanové  a  místostarosty ing.  Jiřího  Caise a  předsedkyně  výboru  Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání  a  zaměstnanost  RNDr.  Jany  Krejsové  převzalo  ve  středu  25.  března  2015  celkem  16 bývalých  i  současných  pedagogů  z  Vimperska. Ocenění  níže  uvedeným  pedagogům  bylo  předáno  u  příležitosti  Dne  učitelů,  který  se  v  České  republice  slaví  v den  výročí  narození  učitele  národů  Jana Amose  Komenského.

Za  celoživotní  tvůrčí  pedagogickou  činnost  byli  oceněni:

Mgr. Zdena  Beranová  ze  ZŠ  Smetanova  Vimperk,

Mgr. Alena  Dvořáková  ze  ZŠ  Smetanova  Vimperk,

Marie  Fafejtová  ze  ZŠ  a  MŠ  Čkyně,

Jana  Hadravová  ze  ZUŠ  Vimperk

Mgr.  Miroslav  Kouba   ze  ZŠ  a  MŠ  Šumavské  Hoštice

Mgr.  Olga  Lavičková  ze  ZŠ  T. G. M. Vimperk,

Věroslava  Nováková  ze  ZŠ  a  MŠ  Horní  Vltavice, 

Mgr. Eva  Martanová  ze  ZŠ  Smetanova  Vimperk,

Mgr.  Jaroslava  Pánová  ze  ZŠ  T. G. M. Vimperk,

Karla  Podlešáková  ze  ZŠ  a  MŠ  Svatá Maří,

Růžena  Řeřábková  ze  ZŠ  a  MŠ  Horní  Vltavice. 

 

Za  významné  výsledky  v pedagogické  činnosti  byli oceněni:

Olga  Bončková  ze  ZŠ, ZUŠ a MŠ  Stachy,

Miroslava  Hášová  ze  ZŠ  a  MŠ  Borová  Lada,

Mgr.  Jitka  Kovářová  z  G  a  SOŠe  Vimperk,

Mgr.  Věra  Mauricová  ze  ZŠ  a  MŠ  Vacov,

Mgr.  Dana  Toušlová  ze  ZŠ  T. G. M. Vimperk,

 

Za  kulturní  program  Dne  učitelů  děkujeme  žesťovému  souboru  ze  Základní  umělecké  školy  Vimperk  pod  vedením  Karla  Škvrny  a  žákům  z tanečního  oboru  téže  školy  pod  vedením  Viery  Bagáčové.

 

Všem  pedagogickým  zaměstnancům  přejeme,  aby jejich povolání,  které  je  pro  většinu  z nich  spíše  posláním,  získalo  takovou  společenskou  prestiž  jakou  si právem  zaslouží  a    v jejich  práci  pak  touhu  dále se sebevzdělávat a radost z předávání znalostí mladým  generacím. 

 

Text: Eva  Hervertová, Odbor  školství,  kultury  a CR

Foto:Jaroslav  Pulkrábek

 

 

 

Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku
Den učitelů ve Vimperku

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku