Datum stránky: 29.3.2012

Den učitelů ve Vimperku

Ve Vimperku se dne 28.března na pozvání Města Vimperk sešli pedagogičtí pracovníci regionu u  příležitosti Dne učitelů a  420. výročí narození Jana Ámose Komenského.

Účastníky setkání přivítal starosta Vimperka Ing. Bohumil Petrášek a pozdravily Dr. Jana Krejsová, krajská radní pro školství a místostarostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová.Cílem setkání bylo nejen připomenutí si významného dne ale i ocenění navržených pedagogů za celoživotní či dlouhodobý podíl na výchově a vzdělávání našich dětí.

Součástí byl i kulturní program , o který se postarali žáci základní školy, základní umělecké školy a gymnázia a střední odborné školy ekonomické ve Vimperku.Ocenění z rukou představitelů města a kraje poté převzali Jitka Martanová z DDM Vimperk,Ivona Remešová, Václava Indrová a Jaromíra Dědová ze ZŠ Čkyně, Hana Schwambergerová z MŠ, Iva Karasová a Václav Jakš ze ZŠ Vimperk, Alena Černá ze ZŠ a MŠ Borová Lada, Jaroslava Kotlíková ze ZŠ parktické a Ludmila Jandová z gymnázia a SOŠ ekonomické ve Vimperku,

Blanka Koubová  ze ZŠ a Hana Fleischmannová z MŠ v Šumavských Hošticích.

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku