Datum stránky: 19.3.2015

Českoslovenští  letci  na  bojištích  II.  světové  války

Dne  19. 3. 2015, ve  spolupráci  s Muzeem Jindřichohradecka, mohla být v rámci  6.  ročníku  Vimperské  akademie seniorů  zařazena,  u  příležitosti  70  let  od  ukončení  2.  světové války,  přednáška „Českoslovenští  letci  na  bojištích  II.  světové  války“.    Přednášejícím byl Mgr. Vladislav Burian,  který je  nejen  archeologem  v Muzeu Jindřichohradecka,  ale  je  také  předsedou  Klubu  historie  letectví  v Jindřichově  Hradci.  Tento  klub  vytvořil  expozici  Leteckého  muzea  v Deštné. 

 

Velice  poutavým  způsobem  vyprávěl  pan  Burian  krátké  příběhy  leckdy  až  dojemné  o  našich letcích  sloužících  především  v Anglii, kteří  na  bojiště 2. světové  války  vstoupili mezi  prvními  a  zpět  do  Československa  se  vrátili  mezi  posledními. 

 

Přednášející  seznámil  studenty  také  s nálezem  německého  stíhacího  letounu  Fw  190  sestřeleného  24. srpna  1944  u  Otína  v bitvě  nad   Jindřichohradeckem.  Prezentaci  archeologického  výzkumu  tohoto  nálezu  je  možno  spatřit  v Muzeu  Jindřichohradecka.

 

V samotném  závěru  byl  promítnut  krátký  dokument  (cca 7  minutový)  o  česko-belgické  pilotce  Julince  Liškové,  která  se  pilotkou  stala  již  v 18  letech.  Tento  dokument  byl natočen  s paní  Julinkou  Liškovou  v listopadu  2009,  kdy  jí  bylo  88  let.  Bohužel  tři měsíce  po natočení  tohoto  dokumentu  zemřela. 

 

Toto  byla  poslední přednáška  6.  ročníku  VAS, která  se  uskutečnila  v sále  MěKS  Vimperk. Příští  přednáška, tzv.  „akademie  na kolech“,  se  uskuteční  dne  16.  dubna  2015  formou  exkurze  do  Synagogy  ve  Čkyni  spojenou  s návštěvou  židovského  hřbitova.

 

Organizační  informace  pro  seniory  přihlášené  do  6.  ročníku  VAS:   

Sraz  je  16.  dubna  2015  v  9.30  hodin  na  vlakovém nádraží  ve  Vimperku.  V 9.50  hodin je odjezd  vlaku  s příjezdem  do  Čkyně  v 10.05  hodin.  Návrat  zpět  bude  z vlakového  nádraží  ve  Čkyni  s odjezdem  vlaku  v 11.51  hodin  a  příjezdem  do  Vimperka  ve  12.08  hodin.  „Studenti“  si budou  hradit  jízdné  plus  vstupné  do  Synagogy  ve  výši  30  Kč.  Pro  ty  „studenty“, kteří  se  do  Čkyně  rozhodli  dostat  po  vlastní  ose  (autem,  na  kole,  letadlem)  je  místo  srazu  před Synagogou  ve  Čkyni  v 10.05  hodin.   

E. Hervertová

Foto: Jaroslav Hervert

Českoslovenští letci na bojištích II. světové války
Českoslovenští letci na bojištích II. světové války
Českoslovenští letci na bojištích II. světové války
Českoslovenští letci na bojištích II. světové války
Českoslovenští letci na bojištích II. světové války
Českoslovenští letci na bojištích II. světové války

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku