Archiv aktualit

červen

Město Vimperk - znak

9.6.2020

Jednorázová dotační výzva pro pravidelnou činnost kulturních a zájmových organizací v roce 2020

Cílem dotačního programu je podpora pravidelných kulturních, zájmových a volnočasových aktivit na území města Vimperk. Program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do kulturních a zájmových aktivit.

duben

Město Vimperk - znak

15.4.2020

Zápisy do mateřských škol ve Vimperku

Pro splnění podmínky přijetí dítěte do mateřské školy je v současné situaci povoleno místo potvrzeného Evidenčního listu lékařem, doložit čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno, spolu s kopií očkovacího průkazu. Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

FOTOGRAFICKÁ KAMPAŇ „Tvář města Vimperk“

9.4.2020

Fotografická kampaň „Tvář města Vimperk“

Chcete si zkusit kariéru modelky nebo modela? Chcete to zažít přímo ve Vimperku? Přihlaste se do konkurzu na malé i větší modely a modelky přímo u nás ve Vimperku!

Město Vimperk - znak

2.4.2020

Brigáda v informačním centru Vimperk

Předpokládaný nástup: 15. 6. 2020 po dobu hlavní sezóny (přibližně do poloviny září 2020).

únor

Virtuální univerzita třetího věku

29.2.2020

Virtuální univerzita třetího věku

Nové studenty přijímáme do 7. února 2020.

prosinec

Souhrnná zpráva za rok 2019

20.12.2019

Souhrnná zpráva za rok 2019

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

listopad

Oznámení o uzavírce

29.11.2019

Oznámení o uzavírce

Zvláštní užívání místních komunikací ul. Svornosti a náměstí Svobody v úseku dle přiložené dopravní situace z důvodu konání rozsvícení vánočního stromu v termínu 30. 11. 2019 od 10:00 do 21:00.

Oznámení o uzavírce v souvislosti s konáním trhů

29.11.2019

Oznámení o uzavírce v souvislosti s konáním trhů

Zvláštní užívání místní komunikace ul. Johnova v úseku dle přiložené dopravní situace z důvodu konání akce – adventní trhy v termínu 30. 11. 2019 od 11:00 do 18:00.

srpen

EHD logo

26.8.2019

Dny evropského dědictví 2019

Ve Vimperku se dveře památek otevřou ve dnech 14. – 15. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

duben

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

březen

Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily

28.3.2019

Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily

Citátů od Jana Ámose Komenského zaznělo ve středu 27. března v Městském kulturním středisku ve Vimperku mnoho. A proč právě od Jana Ámose Komenského? Koho jiného by měla zaznít moudra, než samotného učitele národů, jehož den narození byl ustanoven jako Den učitelů.

únor

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

Vimperk má jihočeskou Památku roku 2018

5.2.2019

Vimperk má jihočeskou Památku roku 2018

V úterý 29. ledna 2019 byly na krajském zasedání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlášeny vítězné památky soutěže Památka roku 2018 pro Jihočeský kraj.

prosinec

Anketa - Vánoční trhy

31.12.2018

Anketa - Vánoční trhy

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

Souhrnná zpráva za rok 2018

13.12.2018

Souhrnná zpráva za rok 2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

6.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachován

listopad

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

30.11.2018

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Rada města Vimperk usnesením č. 1180 ze dne 26. 11. 2018 vzala na vědomí uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin. K uzavření dochází na základě provedeného průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.

říjen

Zahájení desátého ročníku Vimperské akademie seniorů

23.10.2018

Zahájení desátého ročníku Vimperské akademie seniorů

Citát amerického průmyslníka Henryho Forda, o tom, že kdo se stále učí, zůstává mladý, již deset let naplňují studenti Vimperské akademie seniorů.

září

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2019 POKŘTĚN

26.9.2018

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2019 POKŘTĚN

Ve středu 26. září byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2019, který nese název „Kreslený Vimperk 2019“.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018

20.9.2018

Poděkování za pomoc při dnech evropského dědictví 2018

Dny evropského dědictví – European Heritage Days proběhly o víkendu ve dnech 15. a 16. září 2018.

prvňáci

3.9.2018

Ve Vimperku zasedlo do lavic 88 prvňáčků

Novým školákům a jejich pedagogům i rodičům přišli popřát hodně zdaru starosta a místostarosta města Vimperk.

srpen

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018

31.8.2018

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce letošním se v měsíci září město Vimperk připojí ke Dnům evropského dědictví (European Heritage Days - EHD). V rámci Dnů evropského dědictví se otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národním tématem letošního ročníku bylo zvoleno heslo: „Společné dědictví, společné hodnoty“. Slavnostní Národní zahájení se uskuteční 8. září 2018 v Havlíčkově Brodě.

červenec

Tisková zpráva: 18. ročník setkání dřevosochařů ve Vimperku

16.7.2018

Tisková zpráva: 18. ročník setkání dřevosochařů ve Vimperku

18. ročník vimperského setkání dřevosochařů, tradiční vimperské akce, začíná přesně za týden, v pondělí 23. července.

květen

Děti budou mít delší prázdniny

18.5.2018

Děti budou mít delší prázdniny

V souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi na obou základních školách ve Vimperku budou mít děti delší prázdniny.

Najdete nás na „kultuře“

10.5.2018

Najdete nás na „kultuře“

Stejně jako každý rok připravujeme inovace navigačního systému městem, kontrolu naučných okruhů a dálkové trasy Zlatá solná stezka. Na další sezónu jsme připravili také logickou hru Steinbrenerova tiskárna, kde došlo k mírným úpravám, tak aby hra byla i nadále zajímavá a napínavá, ...

PAMĚTNÍ MEDAILE MĚSTA VIMPERK SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNA

9.5.2018

PAMĚTNÍ MEDAILE MĚSTA VIMPERK SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNA

Ve středu 9. května předalo vedení města, v obřadní síni Městského úřadu Vimperk, pamětní medaili olympioničce a studentce místního Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Barboře Havlíčkové.

duben

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

23.4.2018

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem (Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2018/2019, ...

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území  Městské památkové zóny Vimperk

20.4.2018

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a rozsah uplatnění reklamních označení na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. Tato povinnost vyplývá s ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále památkový zákon).

březen

Den učitelů je ve Vimperku dnem poděkování za náročnou „práci“ pedagogů

28.3.2018

Den učitelů je ve Vimperku dnem poděkování za náročnou „práci“ pedagogů

V úterý 27. března zahájil vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk Mgr. Zdeněk Kuncl slavnostní odpoledne u příležitosti Dne učitelů a předal slovo starostovi Mgr. Pavlu Dvořákovi. Ten ve svém proslovu citoval z dopisu Otakara Březiny Anně Pammrové, který si stěžoval na povolání učitele, kdy se po pěti hodinách vyučování vrací duševně i fyzicky vysílen.

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2018

21.3.2018

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2018

V souvislosti s blížícími se letními prázdninami 2018 oznamujeme veřejnosti zajištění prázdninového provozu, který byl projednán Radou města Vimperk dne 26. 02. 2018 usnesením č. 238.

Odjíždíme! Směr Vimperk – Praha a zpět

15.3.2018

Odjíždíme! Směr Vimperk – Praha a zpět

Na počátku stál nápad, mnoho debat, jak tuto myšlenku zapracovat do moderně pojaté prezentace města. Propagace cestovního ruchu se dnes již posunula od reklamních článků v life-stylových časopisech a prezentace na veletrzích cestovního ruchu z velké části do prezentace v elektronických médiích.

leden

Svatý Bartoloměj je na svém místě

19.1.2018

Svatý Bartoloměj je na svém místě

Původní farní kostel a nejstarší sakrální stavba Vimperka svítí svými bílými fasádami ve svahu zámeckého vrchu nad severovýchodním okrajem starého města. Jeho vznik zřejmě souvisí se stavbou hradu a klade se někam do druhé poloviny 13. století.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Souhrnná zpráva za rok 2017

10.1.2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Souhrnná zpráva za rok 2017

V souladu s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR jako každý rok i pro rok 2017 program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, (dále jen Program obnovy).

Mladí fotografují památky

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

Informace pro kulturní a zájmové spolky

8.1.2018

Informace pro kulturní a zájmové spolky

V roce 2017 projednala kulturní komise, která je poradním orgánem rady města, celkem 25 žádostí kulturních a zájmových spolků o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2017. Na návrh kulturní komise bylo Radou města Vimperk podpořeno celkem 24 těchto žádostí v celkovém objemu 242.500 Kč.

Zdeněk Kuncl o roce 2017 a 2018 na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku

5.1.2018

Zdeněk Kuncl o roce 2017 a 2018 na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku

Vážení čtenáři, rok 2017 je za námi, a proto bych tento rok zrekapituloval, co se novinek týče, z pohledu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Rád bych vám současně představil nápady a projekty, které chceme realizovat v roce letošním.

listopad

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

28.11.2017

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Rada města Vimperk usnesením č. 1181 ze dne 20.11.2017 rozhodla uzavřít provoz MŠ v době vánočních školních prázdnin.

září

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

20.9.2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

Poděkování vedení Gymnázia a Střední odborné škole ekonomické ve Vimperku za všechno úsilí, vstřícnost a ochotu, se kterou přispělo k bezproblémovému průběhu letošních Dnů evropského dědictví

Vimperská akademie: Pravěké poklady v jižních Čechách

6.9.2017

Zápis do 9. ročníku Vimperské akademie seniorů

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky nebo mailem u koordinátorek akademie do 30. září 2017. Po tomto datu již nebudou přijímáni další studenti.

Ve Vimperku zasedlo do lavic 70 prvňáčků

4.9.2017

Ve Vimperku zasedlo do lavic 70 prvňáčků

Celkem 70 prvňáčků zasedlo do lavic vimperských základních škol. V ZŠ Smetanova a v ZŠ T. G. Masaryka bylo otevřeno po dvou prvních třídách

EHD logo

4.9.2017

Dny evropského dědictví 2017

Ve Vimperku se v letošním roce otevřou dveře památek ve dnech 16. – 17. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

červen

NOVÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL „PARTNERSKÁ MĚSTA VIMPERK – FREYUNG“

12.6.2017

NOVÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL „PARTNERSKÁ MĚSTA VIMPERK – FREYUNG“

V Turistickém informačním středisku Vimperk je k dispozici nový česko-německý prospekt „Partnerská města Vimperk – Freyung“, ve kterém naleznete informace jak o partnerství, tak o městech samotných.

květen

Osmý ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

18.5.2017

Osmý ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

Ve čtvrtek 18. května byl, předáním certifikátů 89 oceněným seniorům (ze 103 přihlášených) za absolvování minimálně 5 ze 7 přednášek, slavnostně zakončen 8. ročník Vimperské akademie seniorů.

duben

Nové vítací tabule

18.4.2017

Nové vítací tabule

Během minulého týdne byly na 4 příjezdových místech do našeho města instalovány nové vítací tabule.

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2017

3.4.2017

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2017

V souvislosti s blížícími se letními prázdninami 2017 oznamujeme veřejnosti zajištění prázdninového provozu, který byl projednán Radou města Vimperk dne 20. 3. 2017 usnesením č. 283.

Na učitele nezapomínáme

3.4.2017

Na učitele nezapomínáme

Jako každý rok, tak i letos, ocenilo Město Vimperk u příležitosti Dne učitelů výjimečné pedagogy, kteří svoji práci nepovažují za povolání, ale za poslání.

březen

Seminář pro ředitele mateřských a základních škol se uskutečnil v prostorách Městského úřadu ve Vimperku

22.3.2017

Seminář pro ředitele mateřských a základních škol se uskutečnil v prostorách Městského úřadu ve Vimperku

Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk, Národního institutu dalšího vzdělávání a MAS Šumavsko, z.s. proběhl v úterý 14. 3. 2017 na městském úřadě ve Vimperku seminář pro ředitele mateřských a základních škol z Vimperska.

leden

Předběžná informace o zápisech do MŠ a ZŠ

9.1.2017

Předběžná informace o zápisech do MŠ a ZŠ

S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena povinnost dětem, které dosáhnou pěti let věku do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání přednostně do spádové MŠ podle místa trvalého pobytu.

září

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

15.9.2016

Vimperská akademie seniorů - přihlášky pouze do konce září!

Zájemci se ještě mohou přihlásit u koordinátorů akademie osobně či po telefonu do 30. září 2016. Po tomto datu již nebudou přijímáni další studenti.

srpen

Zápis do 8. ročníku Vimperské akademie seniorů

29.8.2016

Zápis do 8. ročníku Vimperské akademie seniorů

Zápis do tohoto ročníku se bude konat dne 8. září 2016 od 10:00 do 11:00 hod. v předsálí Městského kulturního střediska.

EHD logo

18.8.2016

Dny Evropského dědictví 2016

Ve Vimperku se v letošním roce otevřou dveře památek ve dnech 10. – 11. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Zpřístupněny budou v těchto dnech Městská zvonice a farní kostel Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody, kostel svatého Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých pomocníků v prostoru starého hřbitova a hřbitovní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně.

květen

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

20.5.2016

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městský úřad Vimperk upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Aktualita

12.5.2016

šumavský pivovar

Aktualita

7.5.2016

Šumava od r. 1938 do r. 1945

duben

Aktualita

26.4.2016

71. výročí osvobození města

Podpora obnovy kulturních památek a památek místního významu

13.4.2016

Podpora obnovy kulturních památek a památek místního významu

březen

Den učitelů ve Vimperku

31.3.2016

Den učitelů ve Vimperku

Pamětní list, knihu a květinu z rukou vimperské starostky Ing. Jaroslavy Martanové a člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. Pavla Dvořáka převzalo ve středu 30. března celkem 15 bývalých i současných pedagogů z Vimperska.

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

23.3.2016

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem (Město Vimperk) stanovily termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2016/2017.

Parforsní hony

18.3.2016

Parforsní hony

Parforsní hony byly tématem šesté přednášky 7. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 17. března a přednášející byla Ing. Lenka Gotthardová, CSc.

únor

Střelci z historických zbraní

18.2.2016

Střelci z historických zbraní

Bylo téma páté přednášky 7. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 18. února a přednášejícím byli pan Josef Těsnohlídek s dcerou Lenkou Myslíkovou ze Sřeleckého klubu z Hracholusk.

Zápis do první třídy základní školy

5.2.2016

Zápis do první třídy základní školy

Zápisy k plnění povinné devítileté školní docházky budou ve Vimperku probíhat ve dnech 5.února 2016 ( pátek) od 13 do 17 hodin a 6.února ( sobota) 2016 od 9 do 11 hodin.

prosinec

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

11.12.2015

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Hvězda Betlémská byla tématem třetí přednášky 7. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 10. prosince.

listopad

Večerníčky pro dospělé

20.11.2015

Večerníčky pro dospělé

Večerníčky pro dospělé bylo téma druhé přednášky 7. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 19. listopadu. Téma na míru šité režiséru Václavu Chaloupkovi, který se řadí mezi nejúspěšnější tvůrce večerníčků natočených po revoluci.

Informační cedule v parku u Volyňky

20.11.2015

Informační cedule v parku u Volyňky

Ke zveřejnění tohoto příspěvku nás dovedla skutečnost, kdy jsme informační ceduli (viz. foto), která se nachází v parku u Volyňky, museli již po několikáté v poslední době opravovat. Šálek naší trpělivosti však přetekl ve chvíli, kdy opravená cedule vydržela „vcelku“ pouze 4 dny!

Talent okresu 2015

4.11.2015

Talent okresu 2015

V úterý 3. Listopadu hostil Vimperk nejúspěšnější žákyně a žáky ze škol v okrese Prachatice spolu se svými učiteli a rodinnými příslušníky na již 12. ročníku přehlídky talentů v kategoriích humanitní, umělecká, přírodovědná a sportovní.

říjen

7. ročník Vimperské akademie seniorů byl zahájen středověkým jídlem a pitím

16.10.2015

7. ročník Vimperské akademie seniorů byl zahájen středověkým jídlem a pitím

Ve čtvrtek 15.10. proběhla první přednáška již 7. ročníku Vimperské akademie seniorů. „Jídlo a pití ve středověku“ bylo téma, které si se zájmem vyslechlo přes 90 přihlášených studentů – seniorů.

září

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

14.9.2015

Zápis do 7. ročníku Vimperské akademie seniorů

Město Vimperk zahajuje již sedmý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů.

Aktualita

8.9.2015

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015

květen

Mírový běh ve Vimperku

25.5.2015

Mírový běh ve Vimperku

V úterý 26. května po čtyřech letech opět zavítá do Vimperku „Mírový běh“. Jedná se o štafetový běh putující napříč různými státy a Vimperk je jedním ze zastavení na etapě ze Zadova do Českých Budějovic.

6. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

22.5.2015

6. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

Ve čtvrtek 21. května 2015 byl slavnostně zakončen 6. ročník Vimperské akademie seniorů, a to předáním certifikátů 78 oceněným seniorům (z 93 přihlášených) za absolvování minimálně 5 ze 7 přednášek.

březen

Den učitelů ve Vimperku

26.3.2015

Den učitelů ve Vimperku

Pamětní list, knihu, květinu a drobné dárky z rukou vimperské starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty ing. Jiřího Caise a předsedkyně výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RNDr. Jany Krejsové převzalo ve středu 25. března 2015 celkem 16 bývalých i současných pedagogů z Vimperska.

Českoslovenští letci na bojištích II. světové války

19.3.2015

Českoslovenští letci na bojištích II. světové války

Dne 19. 3. 2015, ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka, mohla být v rámci 6. ročníku Vimperské akademie seniorů zařazena, u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války, přednáška „Českoslovenští letci na bojištích II. světové války“.

únor

„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté

20.2.2015

Ptáci Šumavy ve fotografiích

byli tématem páté přednášky 6. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 19. února. Přednášejícím byl pan ing. Ivan Dudáček, který je členem České společnosti ornitologické a fotografování se stalo jeho životním koníčkem.

leden

„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté

16.1.2015

„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté

Dne 15. 1. 2015 proběhla další přednáška v rámci 6. ročníku Vimperské akademie seniorů. „Zatopený svět - stavba Lipenské přehrady“ bylo téma, které je součástí nejen nedávné historie, ale i našeho regionálního zeměpisu.

Zápis do první třídy základní školy

2.1.2015

Zápis do první třídy základní školy

Zápisy k povinné devítileté školní docházce budou ve Vimperku probíhat ve dnech 23. ledna 2015 ( pátek) od 13 do 17 hodin a 24. ledna ( sobota) 2015 od 9 do 11 hodin.

prosinec

Aktualita

29.12.2014

Pozvánka na vernisáž VN

Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky

12.12.2014

Talent okresu Prachatice 2014 – výsledky

Ve středu 10. prosince byly v Prachaticích vyhlášeny výsledky společenské iniciativy Talent okresu za školní rok 2013/2014, v rámci níž dochází k ocenění žáků, kteří svými dovednostmi, schopnostmi a pílí pod vedením svých pedagogů dosáhli významných úspěchů

listopad

Aktualita

3.11.2014

Den veteránů světových válek

září

Vítání prvňáčků

1.9.2014

Vítání prvňáčků

Zástupci radnice dnes přivítali na základních školách 89 nových vimperských prvňáčků. Do ZŠ Smetanova nastupuje k základnímu vzdělávání 39 dětí a ZŚ TGM bude navštěvovat 50 prvňáčků.

srpen

Aktualita

27.8.2014

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014

květen

Vymaluj si Vimperk

22.5.2014

Vymaluj si Vimperk

Omalovánky jsou k zakoupení v Turistickém informačním středisku a v některých papírnictvích.

duben

VYMALUJ SI VIMPERK

15.4.2014

VYMALUJ SI VIMPERK

V úterý 15.4. byly v Městské knihovně slavnostně pokřtěny nové vimperské omalovánky „Vymaluj si Vimperk“. Křtu se ujaly místostarostka Ing. Jaroslava Martanová a autorka kreseb paní Jarmila Kůsová.

březen

Oslava Dne učitelů

26.3.2014

Oslava Dne učitelů

Ocenění pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

únor

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

28.2.2014

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem ( Město Vimperk) stanovily termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2014/2015.

leden

Oznámení vyhlášení grantových programů Jč. kraje - 2014

28.1.2014

Oznámení vyhlášení grantových programů Jč. kraje - 2014

Městský úřad ve Vimperku, úsek státní památkové péče, oznamuje všem zájemcům možnost přihlásit se do „Grantových programů“, které 24. 1. 2014 vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje.

Povinnosti vlastníků nemovitostí na území  Městské památkové zóny Vimperk

28.1.2014

Povinnosti vlastníků nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městský úřad ve Vimperku, úsek státní památkové péče, upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,(dále památkový zákon).

Zápis do první třídy základní školy

8.1.2014

Zápis do první třídy základní školy

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014-2015 - Základní škola T. G. Masaryka

7.1.2014

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014-2015 - Základní škola T. G. Masaryka

prosinec

Aktualita

19.12.2013

Pexesový turnaj

Aktualita

19.12.2013

Žáci z Vimperska na pětiboji OVOV

listopad

Talent okresu Prachatice 2013

13.11.2013

Talent okresu Prachatice 2013

Vyhlášení talentů proběhlo dne 13.11.2013 v MěKS Vimperk.

Den veteránů světovách válek

6.11.2013

Den veteránů světových válek

U příležitosti 95 výročí ukončení 1. světové války se dne 11.11.2013 v 11:00 koná pietní akt u Městské zvonice na Náměstí Svobody.

říjen

Adventní a řemeslné trhy, Rozsvícení vánočního stromu

28.10.2013

Byla zahájena rezervace stánkového místa na vánoční trhy dne 30.11.2013

Zájemci o stánkové místo se mohou registrovat do 23.11.2013.

září

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013

13.9.2013

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013

Město Vimperk ve dnech 14. – 15. září 2013 v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) otevře pro nejširší veřejnost brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

červenec

Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY

4.7.2013

Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY

únor

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

1.2.2013

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

duben

Aktualita

17.4.2012

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

březen

Den učitelů 2012

29.3.2012

Den učitelů 2012

Ve Vimperku se dne 28.března na pozvání Města Vimperk sešli pedagogičtí pracovníci regionu u příležitosti Dne učitelů a 420. výročí narození Jana Ámose Komenského.

Přijímání dětí do mateřských škol

13.3.2012

Přijímání dětí do mateřských škol

Konzultační dny - památková péče

9.3.2012

Konzultační dny - památková péče

Konzultace se konají na konkrétním místě na konkrétní požádání vždy za přítomnosti odborného garanta území, nebo podle povahy věci za přítomnosti dalšího odborného pracovníka NPÚ.

Vimperská akademie seniorů

6.3.2012

Vimperská akademie seniorů

únor

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlásil grantové programy v oblasti památkové péče

15.2.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlásil grantové programy v oblasti památkové péče

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v roce 2012

15.2.2012

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v roce 2012

Konzultační dny - Památková péče

8.2.2012

Konzultační dny - Památková péče

Město Vimperk - znak

2.2.2012

Test vkládání formulářů

leden

INFORMACE PRO POŘADATELE PLESŮ

23.1.2012

INFORMACE PRO POŘADATELE PLESŮ

Snow riders

16.1.2012

Snow riders