Datum stránky: 31.12.2018

Vánoce? Jak to vidíte Vy?

Vánoce byly, jsou a budou vždy svátky duchovními, oslavou rodiny, klidu a pohody. Máte to také tak? Tvrdím, že rodina je odrazem dnešní společnosti.Touha po moci, úspěchu, penězích, nejlepší vánoční výzdobě, vánočním stromu, apod.

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

Stojíme o Váš názor, proto si Vám dovolujeme položit několik otázek, jejichž odpovědi nám budou zamyšlením jak vánoční trhy do budoucna pojmout. Někdo možná namítne, že je na to čas, ale ne, je právě ta nejvhodnější doba, si v sobotu 1. prosince všimnout, co Vám na vimperských vánočních trzích chybělo.

Odpovědi můžete zaslat na email renata.leskova@mesto.vimperk.cz nebo osobně odevzdat na podatelně MěÚ Vimperk(Steinbrenerova 6) v zalepené obálce na jméno Renata Lešková do 31. ledna 2019


Dotazník je k dipozici zde (DOC 27 Kb)


Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku