Datum stránky: 16.10.2015

7. ročník Vimperské akademie seniorů byl zahájen středověkým jídlem a pitím

Ve čtvrtek 15.10. proběhla první přednáška již 7. ročníku Vimperské akademie seniorů. „Jídlo a pití ve středověku“ bylo téma, které si se zájmem vyslechlo přes 90 přihlášených studentů – seniorů.

Přednášejícím byl vedoucí oddělení specialistů územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči pan Mgr. Pavel Macků, který je zároveň archeologem.

Naši „studenti“ se dozvěděli, že středověcí lidé byli velice šikovní a důmyslní a dokázali potraviny nejen uchovávat, ale i zpracovávat, a to bez výdobytků moderní doby. Jestliže v dnešní době může některé z nás - spotřebitelů - překvapit složitost obsluhy parní či kompaktní trouby, pak by nás zaručeně zaskočilo vaření v keramické nádobě nad otevřeným ohněm. Jak na fotografiích doložil vlastní pokus usmažení vajíček „á la středověk“ sám přednášející, byli bychom pravděpodobně značně vyhládlí, než by se nám podařilo, za stejných podmínek jaké měli lidé ve středověku, připravit poživatelné jídlo.

Nejrozšířenějším jídlem ve středověku byly kaše - na sladko i na slano. A bylo to jídlo nejen prostého lidu, ale i šlechta měla kaše jako součást svého jídelníčku. Nikoho z přítomných nepřekvapilo, že ve středověku se pilo hodně a všude. Pilo se pivo, víno a začaly se pálit likéry. A pálilo se ze všeho, z čeho šlo. Jak poznamenali někteří „studenti“, v oblasti pití se od středověku nic nezměnilo.

Na závěr přednášky si mohli „studenti“ prohlédnout středověké repliky nádob. Některé keramické repliky si dokonce vyrobil sám přednášející.

Věříme, že stejně jako touto přednáškou, budou naši studenti nadšeni i tou příští, a to „Večerníčky pro dospělé“ v podání režiséra Václava Chaloupky, která se uskuteční v MěKS Vimperk 19.11.2015 opět od 10.00 hodin.

 

Text: E. Hervertová
Foto: Mgr. Z. Kuncl

Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů
Vimperská akademie seniorů

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku