Datum stránky: 16.1.2015

„Zatopený  svět“  aneb  Vimperská  akademie  počtvrté

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

Dne  15. 1. 2015  proběhla  další  přednáška  v rámci  6.  ročníku  Vimperské  akademie  seniorů.  „Zatopený  svět  -  stavba  Lipenské přehrady“  bylo  téma,  které  je  součástí  nejen  nedávné  historie,   ale  i   našeho  regionálního  zeměpisu. 

Přednášejícím  byl pracovník  Regionálního  muzea  v Českém  Krumlově  pan  Jan F. Račák, který  pochází  z města  Frymburk,  kterého  se  stavba  Lipenské přehrady  rovněž  dotkla. 

Téma  stavby  Lipenské přehrady  zaujalo  řadu  našich  „studentů“  i z toho  důvodu,  že  dobu  vzniku  největšího  jezera  v  České  republice  si   pamatovali  ze  svého  dětství  či  začínající  dospělosti.  Dokonce  se  jeden  „student“  -  senior  v samém  závěru  přednášky  přihlásil,  že  v době  studií  na Průmyslové  škole  v Českých  Budějovicích  v maturitním ročníku  pomáhal pracovat  v technických  laboratořích  při  stavbě  Lipenské  přehrady.

V první  části přednášky  pan  Račák  seznámil  „studenty“  s  prvotní   myšlenkou z předminulého  století  -  vybudování  povodňových opatření  na  Vltavě  až  po  úplné  dokončení  stavby  otevřením  hydroelektrárny  v roce  1959.  Své  povídání  prokládal  prezentací  dobových  fotografií  před  budováním  přehrady,  z průběhu  budování  přehrady  a  jezera,  pohledů  a  fotografií  zaniklých  částí  osad,  domů  i  celé  obce  Dolní  Vltavice.  Zajímavé  bylo  i  porovnání  map  -  před  vznikem  přehrady  a  jezera  a  po  vybudování     a  konečném  napuštění  Lipna.  V druhé  části  pak  byl  promítnut  cca 20  minutový  černobílý  dokumentární  film  z šedesátých  let.

Věříme,  že  stejně  jako  touto  přednáškou,  budou  naši  studenti  nadšeni  i  příští  přednáškou  „Ptáci  Šumavy na fotografiích“  v podání  Ivana Dudáčka,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk   19. 2. 2015  opět od  10.00  hodin.

 

E. Hervertová

Foto:  Mgr.  Z. Kuncl

J. Pulkrábek

„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté
„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté
„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté