Datum stránky: 16.1.2015

„Zatopený  svět“  aneb  Vimperská  akademie  počtvrté

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

Dne  15. 1. 2015  proběhla  další  přednáška  v rámci  6.  ročníku  Vimperské  akademie  seniorů.  „Zatopený  svět  -  stavba  Lipenské přehrady“  bylo  téma,  které  je  součástí  nejen  nedávné  historie,   ale  i   našeho  regionálního  zeměpisu. 

Přednášejícím  byl pracovník  Regionálního  muzea  v Českém  Krumlově  pan  Jan F. Račák, který  pochází  z města  Frymburk,  kterého  se  stavba  Lipenské přehrady  rovněž  dotkla. 

Téma  stavby  Lipenské přehrady  zaujalo  řadu  našich  „studentů“  i z toho  důvodu,  že  dobu  vzniku  největšího  jezera  v  České  republice  si   pamatovali  ze  svého  dětství  či  začínající  dospělosti.  Dokonce  se  jeden  „student“  -  senior  v samém  závěru  přednášky  přihlásil,  že  v době  studií  na Průmyslové  škole  v Českých  Budějovicích  v maturitním ročníku  pomáhal pracovat  v technických  laboratořích  při  stavbě  Lipenské  přehrady.

V první  části přednášky  pan  Račák  seznámil  „studenty“  s  prvotní   myšlenkou z předminulého  století  -  vybudování  povodňových opatření  na  Vltavě  až  po  úplné  dokončení  stavby  otevřením  hydroelektrárny  v roce  1959.  Své  povídání  prokládal  prezentací  dobových  fotografií  před  budováním  přehrady,  z průběhu  budování  přehrady  a  jezera,  pohledů  a  fotografií  zaniklých  částí  osad,  domů  i  celé  obce  Dolní  Vltavice.  Zajímavé  bylo  i  porovnání  map  -  před  vznikem  přehrady  a  jezera  a  po  vybudování     a  konečném  napuštění  Lipna.  V druhé  části  pak  byl  promítnut  cca 20  minutový  černobílý  dokumentární  film  z šedesátých  let.

Věříme,  že  stejně  jako  touto  přednáškou,  budou  naši  studenti  nadšeni  i  příští  přednáškou  „Ptáci  Šumavy na fotografiích“  v podání  Ivana Dudáčka,  která  se  uskuteční  v MěKS   Vimperk   19. 2. 2015  opět od  10.00  hodin.

 

E. Hervertová

Foto:  Mgr.  Z. Kuncl

J. Pulkrábek

„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté
„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté
„Zatopený svět“ aneb Vimperská akademie počtvrté

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku